Her kommer det inspirerende

Foredrag

Festivalen skal inspirere, og foredragene våre skal gi deg inspirasjon og innblikk i relevante tema.

Foredragene foregår på Zoom, og varer inntil en time.

© 2019 Stavanger Strikk og Drikk.